Making people's life better

За нас

„САНОМА” ЕООД сме ориeнтирани към предоставяне на решения в здравната сфера на база интегрирани информационни системи и услуги, като основен акцент в работата ни е да добавяме стойност за нашите партньори и социален принос за обществото.

Работим с индивидуален подход към изискванията на всеки Kлиент, с цел предоставяне на оптимално бизнес решение.

Наши Партньори и Клиенти са болници, клиники, специализирани здравни заведения, медицински центрове, производители, представители, дистрибутори, дентални клиники и лаборатории, аптеки и други.

Компанията ни е фокусирана върху подобряване на живота на хората, предоставяйки решения, които улесняват взаимодействието и комуникацията между Партньорите в здравния сектор и крайните клиенти.

САНОМА участва в конкурса Сайт на годината

САНОМА участва в конкурса Сайт на годината, в категория институционален сайт с проект Информационен сайт на Българска асоциация на зъботехниците: www.baz.bg
 
Вотът за гласуване на публиката е отворен: https://bgweb.bg/s/votepublic/
 
Ще се радваме да ни подкрепите!

Услуги

„САНОМА” ЕООД разполага с екип от професионалисти, които притежават експертиза в управлението на проекти в сектор здравеопазване, разработване и внедряване на софтуерни и хардуерни продукти и решения за здравни заведения, маркетингови проучвания, промотиране на здравни заведения и здравни услуги, организация и провеждане на специализирани обучения, конференции и семинари, представителства на компании от здравния сектор в Р България.

Маркетинг на здравни заведения

Предлагаме разнообразен спектър от маркетингови проучвания, в зависимост от конкретното задание и потребности на клиента в сферата на здравеопазването. 

Конференции и семинари

Организиране и провеждане на специализирани конференции по теми свързани със здравния сектор.

Управление на проекти в сектор здравеопазване

Подпомагаме определянето на ключови цели при разработката и управлението на иновативни проекти в сферата на здравеопазването, с цел оптимизация на процесите в даденото лечебно заведение и внедряване на иновации в медицината, в частта софтуер и крайни устройства за проследяване на ключови показатели на пациенти.

Разработка на софтуерни продукти за здравни заведения

Разработка на софтуерни решения за оптимизация на бизнес процеси на здравни заведения и интеграция със съществуващи системи.

Специализирани обучения

Организиране на специализирани обучения с цел споделяне на добри практики, знания, новости в здравния сектор, работа със специализиран софтуер, както и развиване и надграждане на уменията и познанията на здравните специалисти, служителите в сектора и заинтересованите страни. 

Гост-лектори и обучители са единствено изявени и доказани професионалисти в конкретната сфера.

Имате въпроси или искате да назначите среща с нашия екип?

Можете да го направите оттук