Услуги

Въведени услуги

„САНОМА” ООД има екип от професионалисти, които притежават експертиза в следните основни направления: маркетингови проучвания, селекция на болници и пациенти за клинични проучвания, промотиране на здравни заведения и здравни услуги, конференции, обучения и семинари. Използваме мултидисциплинаред подход и се стремим да предоставяме цялостен продукт на нашите партньори спрямо индивидуалните им потребности.