Услуги

Конференции и семинари

Чрез конференциите събираме на едно място всички заинтересовани страни, които чрез обмен на информация и иновации в сектора си взаимодействат и работят заедно. 
Чрез конференциите даваме възможност на държавния и обществения сектор, бизнеса и пациентите да обменят идеи, познания, опит и информация, като това ще спомогне и улесни развитиетo, както и ще допринесе за повишаване качеството на здравеопазването и здравните услуги. 
Привличаме международно признати имена в сферата на здравеопазването, като лекари, фирми, асоциации и сдружения, което дава истинска добавена стойност на едно такова събитие.