Услуги

Конференции и семинари

Организиране и провеждане на специализирани конференции по теми, свързани със здравния сектор. Чрез конференциите събираме на едно място всички заинтересовани страни, които чрез обмен на информация и иновации в сектора си взаимодействат и работят заедно. 

Предоставяме възможност на държавния и обществения сектор, бизнеса и пациентите да обменят идеи, познания, опит и информация, улеснявайки развитието и повишавайки качеството на здравеопазването и здравните услуги. 

Привличаме международно признати имена в сферата на здравеопазването и телемедицината, което дава истинска добавена стойност на едно такова събитие. 

За повече информация, моля направете запитване през контактната форма.