Услуги

Услуги

„САНОМА” ЕООД разполага с екип от професионалисти, които притежават експертиза в управлението на проекти в сектор здравеопазване, разработване и внедряване на софтуерни и хардуерни продукти и решения за здравни заведения, маркетингови проучвания, промотиране на здравни заведения и здравни услуги, организация и провеждане на специализирани обучения, конференции и семинари, представителства на компании от здравния сектор в Р България.
Използваме мултидисциплинарен подход в предоставянето на цялостно решение за нашите Партньори спрямо индивидуалните им потребности.