Услуги

Специализирани обучения

Организиране на специализирани обучения с цел споделяне на добри практики, знания, новости в здравния сектор, работа със специализиран софтуер, както и развиване и надграждане на уменията и познанията на здравните специалисти, служителите в сектора и заинтересованите страни. 

Гост-лектори и обучители са единствено изявени и доказани професионалисти в конкретната сфера.

За повече информация, моля направете запитване през контактната форма.