Услуги

Обучения и семинари

Организиране на специализирани обучения, с цел споделяне на добри практики, знания, новости в здравния сектор, както и развиване и надграждане на уменията и познанията на здравните специалисти, служители в сектора и заинтересовани страни. 
Гост-лектори и обучаващи са единствено изявени и доказани професионалисти в конкретната сфера.