Светлана Съботинова

Основател и управител

Светлана има над 19 години професионален опит в областта на търговията на позиции свързани с продажбено и след-продажбено обслужване на клиенти във водещи за страната браншове Здравеопазване и Телекомуникации.
 

Георги Недев

ИТ Директор

Георги има над 20 години опит в ИТ сектора и високите технологиии. Той е бил част от основния  ИТ екип на първия мобилен оператор в Р България и първия WiMAX оператор. Ръководил е R&D и техническия екип на проект финансиран от Световната банка за модернизиране на Българската данъчна администрация.

Екатерина Михайлова

Ръководител ИТ операции и разработка на софтуерни продукти

Екатерина има над 18 години професионален опит, като голяма част от него е свързан с развитие, проучване и внедряване на нови  софтуерни продукти в сферата на хазарта и застраховането. През 1996 година започва работа  като програмист, минава през Ръководител на ИТ екип, Мениджър проекти и в последствие заема длъжност Управител на най-голямата букмейкърска къща в България.

Димитър Йонков

Мениджър проекти

Димитър има над 15 години опит във водещи аутсорсинг компании в сектори ИТ и Здравеопазване. Опитът му включва работа с клиенти и управление на проекти.

Константин Лилов

Мениджър проекти

Константин е с над 10 годишен опит в ИТ сектора. Участвал е в разработка и изготвяне на технически предложения и интеграция на инфраструктурни решения за компании на европейския пазар.

Витан Грънчаров

Ръководител развойна дейност и инфраструктура

Витан има над 20 години професионален опит в ИТ сектора дизайн, разработка и внедряване на софтуер. Неразделна част от неговият опит е проектиране и дизайн на база данни – анализ и архитектура, проектиране и изграждане на системна архитектура, разработка на мобилни приложения за Android, iOS and Window Phone.