Услуги

Маркетингови проучвания

 Можем да предоставим проучвания от фокус групи, sms, имейл и телефонни кампании, онлайн проучвания включващи изработка на въпросници, анализ и систематизиране на получените резултати на база на количествени и качествени показатели.  
Специализирани сме в маркетинг проучвания за нови продукти, включващи проучвания за цени, оптимизиране на рекламно послание, сегментиране, съвместен анализ.