Услуги

Маркетинг на здравни заведения

Предлагаме разнообразен спектър от маркетингови проучвания, в зависимост от конкретното задание и потребности на клиента в сферата на здравеопазването. 

Предоставяме проучвания от фокус групи, sms, имейл и телефонни кампании, онлайн проучвания включващи изработка на въпросници, анализ и систематизиране на получените резултати, на база на количествени и качествени показатели, удовлетвореност на пациента.

Промотиране и популяризиране на здравни лечебни заведения, лаборатории, и предлаганите от тях здравни услуги. Чрез сключване на агентски договор с нас, ще можете да повишите разпознаваемостта на Вашата марка. Предлагаме промотиране на Вашите здравни услуги и продукти чрез специализирана онлайн платформа. 

За повече информация, моля направете запитване през контактната форма.