Услуги

Разработка на софтуерни продукти за здравни заведения

Разработка на софтуерни решения за оптимизация на бизнес процеси на здравни заведения и интеграция със съществуващи системи.

Разработка на мобилни приложения, насочени към пациенти и бизнес потребители от сектор здравеопазване.

Предлагаме иновативни софтуерни решения за управление на информационния поток в здравните заведения, с цел оптимизация на процесите и удовлетвореност на крайния потребител – пациент. Продобряване на цялостната комуникация между лекар и пациент. Предлагаме цялостни решения за болници, клиники и лаборатории.