Услуги

Агентски договори с болници, лаборатории, дентални клиники, лекари, стоматолози

Чрез сключване на агентски договор с нас, ще можете да повишите разпознаваемостта на Вашата марка. Можем да предложим промотиране на Вашите здравни услуги и продукти чрез специализирана онлайн платформа. 
Посредством конкретни решения и кампании за увеличаване на информираността за Вашата услуга, може да увеличим Вашите клиенти и пациенти.