Проекти

Информационен сайт на Българска асоциация на зъботехниците ( БАЗ )

Проектът за изграждане на информационен сайт на БАЗ https://baz.bg се реализира, като единна точка за представяне на информация за членовете на Асоциацията, управление на информацията за дейността на зъботехническите лаборатории и експертите зъботехници. Основните функционалности на сайта са:

  • Сигурност
  • Представителност
  • Легитимност
  • Перспектива
  • Обучение
  • Форум

Чрез новият сайт членовете на БАЗ ще имат достъп до нормативни документи, членство и необходими заявления, информация относно текущи и предстоящи събития на организацията.