Екип

Витан Грънчаров

Ръководител развойна дейност и инфраструктура

Витан има над 20 години професионален опит в ИТ сектора дизайн, разработка и внедряване на софтуер. Неразделна част от неговият опит е проектиране и дизайн на база данни – анализ и архитектура, проектиране и изграждане на системна архитектура, разработка на мобилни приложения за Android, iOS and Window Phone. Управление на проекти в сектори Сигурност и управление на данни и застраховане.
Витан е участвал в няколко конференции като гост лектор с презентации в областта на сигурността и защита на данни. Има и публикации в престижни издания.
Витан е сертифициран вътрешен одитор ISO27001 - сертифициран от Moody International, има и Prince 2 сертификат за управление на проекти.
Витан, има магистърска степен по „Компютърни системи“, специализация „Информационни технологии“ в Технически университет, гр.София
Интерсите на Витан са свързани с високите технологии, дизайн, приложен софтуер и сигурност на данни.