Екип

Георги Недев

ИТ Директор

Георги има над 20 години опит в ИТ сектора и високите технологиии. Той е бил част от основния  ИТ екип на първия мобилен оператор в Р България и първия WiMAX оператор. Ръководил е R&D и техническия екип на проект финансиран от Световната банка за модернизиране на Българската данъчна администрация.

Георги е с доказан опит в управлението на големи корпоративни и сложни технологични проекти, като неговата роля е била както в развойната дейност, ИТ операции, техническата част, управление на екипи и ресурси,  заемайки различни длъжности от Мениджър на ИТ проекти, Мениджър развойна дейност, Оперативен директор, Технически директор до Изпълнителен директор в частни и публично търгувани компании.

Георги е отговорен за разработването на аналитичната и техническа среда, която оформя бизнеса на компанията. Има участие в множество стартиращи проекти в които е работил и управлявал национални, и международни екипи. Международният опит на Георги включва първият телеком оператор в Перу, в който той е съосновател и СТО.

Богатия опит на Георги дава възможност да се изяви и като хонорован преподавател в Техническия университет в гр.София и към настоящия момент като гост лектор.

Георги има магистърски степени по Информационни системи и Приложна математика от Технически университет, гр.София.