Екип

Димитър Йонков

Мениджър проекти

Димитър има над 15 години опит във водещи аутсорсинг компании в сектори ИТ и Здравеопазване. Опитът му включва работа с клиенти и управление на проекти.
Димитър е имал ключова роля в няколко проекта във фармацевтичния сектор на международно ниво . Участвал и ръководил ключови проекти в мултинационални компании.
Димитър е завършил двуезично образование в Мексико и България. През 2018 година стартира магистратура в Технически университет, гр. София специалност Телекомуникации.
Неговите интереси са свързани с високите технологии и иновациии в сферата на телекомуникациите и медицината.