Екип

Светлана Съботинова

Основател и управител

Светлана има над 19 години професионален опит в областта на търговията на позиции свързани с продажбено и след-продажбено обслужване на клиенти във водещи за страната браншове Здравеопазване и Телекомуникации.
Създаването и изграждане на организационни структури и работещи екипи, разпределение на роли и отговорности е неразделна част от нейния опит.
Светлана има над 14 години управленски опит на позиции, пряко свързани с продажби, търговия, дистрибуция и обслужване на корпоративни и бизнес клиенти в сектори Здравеопазване и Телекомуникации.
Тя притежава практически опит по отношение на създаване на бизнес стратегии, маркетингови кампании, бюджетиране и обезпечаване на проекти и услуги.
Има придобити образователни степени магистър по „Медицинската апаратура и оборудване” от ТУ, гр.Варна и магистър „Публична администрация – Здравен мениджмънт” от УНСС, гр.София.
През 2017 година Светлана стартира докторантура в катедра Публичната Администрация на УНСС, гр. София, темата  на дисертационния труд е: Дигитални услуги в сферата на Здравеопазването.
През 2011 година печели втора награда на първите бизнес награди на Форбс България  в категория Индивидуално отношение към клиенти.