Светлана Съботинова

Управител и съдружник

Светлана има над 19 години професионален опит в областта на търговията на позиции свързани с продажбено и след-продажбено обслужване на клиенти във водещи за страната браншове Здравеопазване и Телекомуникации.
 

Иван Йорданов

Съдружник

Иван има над 7 години ръководен опит като управител на фирма, която развива дейност в сферата на търговията с машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и монтаж, сервиз и поддръжка на промишлени обекти.  

 

Диана Димитрова

Финансов директор и съдружник

Диана е консултирала частни компании за възможностите за финансиране на проекти по различни оперативни програми на EС в разнообразни сфери, като производство, услуги, IT сектор. 
 

Веселка Илиева

Съдружник

Веселка има над 15 опит в областта на обслужването на клиенти, от които последните 9 години са на управленски позиции. Повече от 10  години работи в международни компании в сферата на аутсорсинга.