Екип

Иван Йорданов

Съдружник

Той има над 7 години опит, както във финансовата сфера, така и в дизайна и изграждане на проекти.

Иван е консултант по европейски проекти, преминал е обучение по сертификационна програма "Консултанти по европейски проекти" към Американски университет в България, гр. София. 

Има зад гърба си редица реализирани проекти по Оперативни програми на EС. 
Също така е сертифициран вътрешен одитор на Системи за управление на качеството по международните стандарти БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 19011:2004. 

Опитът на Иван включва още бизнес планиране, работа с институции и партньори.
Има придобита образователна степен магистър по „Финансов контрол” и „Публична администрация – Здравен мениджмънт” в УНСС, гр.София.