Услуги

Селекция на болници и пациенти при провеждане на клинични проучвания

Екип от наши специалисти работят, за да може да се определи оптималния вариант за провеждане на клинично проучване в Р България. Те ще спомогнат за идентифициране на възможни предизвикателства предварително, както и ще подпомогнат процеса при вземане на решение чрез информиран избор от Ваша страна. Ще съдействат за постигане на ефикасно взаимодействие между различните страни. Целият процес се извършва в тясно сътрудничество с Вас, за да се гарантира оптимално завършване на проекта по отношение на срокове, цели и разходи.