Екип

Диана Димитрова

Финансов директор и съдружник

Подпомагала е фирми и физически лица при управление, координиране и контролиране на одобрени и субсидирани проекти по европейски програми.
Експертизата й включва изготвяне на финансови и бизнес анализи.
Диана има над 7 години опит в държавната администрация в ДФ „Земеделие”, като нейната практика е свързана с финансовото отчитане и плащане на проекти.
Опитът на Диана включва още бизнес планиране, работа с институции и партьори.
Диана има диплома със степен магистър по „Бизнес Администрация” (EMBA -Еxecutive Master of Business Administration) от Американския университет в България и диплома със степен магистър по „Финанси” от УНСС, гр.София.