Making people's life better

Кои сме ние?

„САНОМА” EООД e ориентиранa към предоставяне на интегрирани продукти и услуги в здравната сфера, като основен акцент в работата е да добавяме стойност за партньорите ни и социален принос за обществото.
Компанията е фокусирана върху подобряване на живота на хората чрез съдействие и улесняване на комуникацията между различни участници в здравния сектор и крайния пациент. 
Осигурявaме различни решения спрямо индивидуалните потребности на клиента, като прилагаме комбиниран подход. 
Наши партньори и клиенти могат да бъдат болници, клиники, специализирани здравни заведения, медицински центрове, производители, представители, дистрибутори, дентални клиники и лаборатории, аптеки и други.
Фирмата работи и си сътрудничи както с локални, така и с международни партньори: представители на бизнеса, публичния сектор, неправителствени организации, асоциации, производители, представителства и пациентски организации. 

Проекти

„САНОМА” ЕООД има екип от професионалисти, които притежават експертиза в следните основни направления: маркетингови проучвания, селекция на болници и пациенти за клинични проучвания, промотиране на здравни заведения и здравни услуги, конференции, обучения и семинари.
Използваме мултидисциплинарен подход и се стремим да предоставяме цялостен продукт на нашите партньори спрямо индивидуалните им потребности.

Маркетингови проучвания

Предлагаме разнообразен спектър от маркетингови проучвания в зависимост от конкретното задание и потребности на клиента.

Конференции и семинари

Организиране и провеждане на специализирани конференции с теми свързани със здравния сектор.

Селекция на болници и пациенти при провеждане на клинични проучвания

Съдействие при избор на подходящи болници или здравни заведения, както и набиране на пациенти и доброволци за провеждане на клинични проучвания. Оценка на възможността за провеждане на конкретна клинична програма. 
 

Агентски договори с болници, лаборатории, дентални клиники, лекари, стоматолози

Услугата е свързана с промотиране и популяризиране на здравни и лечебни заведения, лаборатории и предлаганите от тях здравни услуги. 
 

Обучения и семинари

Организиране на специализирани обучения, с цел споделяне на добри практики, знания, новости в здравния сектор, както и развиване и надграждане на уменията и познанията на здравните специалисти, служители в сектора и заинтересовани страни. 
Гост-лектори и обучаващи са единствено изявени и доказани професионалисти в конкретната сфера. 

Имате въпроси или искате да назначите среща с нашия екип?

Можете да го направите оттук